Bonus TV
Bonus TV
Regionální obsahem - světová dosahem
Vysílání z Libereckého kraje a Pojizeří
Celoplošná TV pro zdraví
Dnešní datum: 23. 09. 2014   | Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |  
  Aktuálněkulatý roh
18.09.2014: ZDRAVOVĚDU DO ŠKOLY, UŽ OD PRVNÍ TŘÍDY
Komentář MILANA BRUNCLÍKA

Komentář si můžete v autorském podání poslechnout na BONUSradio ZDE.


Český stát je natolik V ROZKLADU, že už ani není schopen ochránit NEMLUVŇATA před psychopatickým LÉKAŘEM. Jak nám vysvětlili i jeho NADŘÍZENÍ, prostě to v ČR NEJDE. Nejsou prý na to ZÁKONY.

A tak nešťastný doktor MUČIL dlouhodobě a ve velkém rozsahu nejmenší, bezbranné DĚTI i jejich RODIČE. Je VYLOUČENO, že by si jeho řádění někdo z lékařských kolegů nebo nižšího zdravotního personálu NEMOHL NEVŠIMNOUT.

Viditelná poškození nemluvňat musela být zřejmá i naprostým LAIKŮM. Jako jsou třeba právě RODIČE zmučených dětí.

Ale nikdo u vážně psychicky nemocného lékaře nenašel odvahu k tomu, co už funguje u opilých zdravotníků, totiž, že by na opilce ve službě podal PACIENT přímo TRESTNÍ oznámení.

Nimbus NADČLOVĚČENSTVÍ, který někteří lékaři kolem sebe šíří, ODSTRAŠIL asi dotčené rodiče tak, že se se skřípajícími zuby s MUČIVOU léčbou smířili a nebo děti z té POVEDENÉ klatovské nemocnice rychle ZACHRÁNILI převozem do bezpečnějšího ústavu.

Tato SVÉPOMOC je v českém zdravotnictví asi poslední NADĚJÍ trpícího. Na personál totiž pacient obvykle spoléhat nemůže.

FALEŠNÁ solidarita a obava podřízených ze všemocného šéfa působí uvnitř našich nemocnic natolik MOHUTNĚ, že ani v Klatovech se nenašel nikdo ODVÁŽNÝ, kdo by ty evidentně poškozující zákroky na nejmenších dětech prostě NAHLÁSIL.

I když to teď leze jako z chlupaté deky a hovoří se, že VYŠINUTÝ primář VYHROŽOVAL sestrám, připraveným přece jen ZASÁHNOUT, vězením, pokud o jeho ŘÁDĚNÍ na dětech něco CEKNOU. Prý v tom smyslu rozesílal i VÝHRŮŹNÉ dopisy.

Samy sestry si údajně přejí, aby se na vše už ZAPOMNĚLO. Ale ono to teprve teď po mediální masáži všechno ZAČÍNÁ. A jestli v Klatovech na dětském oddělení provozoval ŠÍLENÝ primář kolem své nemoci mafiánský výhružný TEROR, mělo by se teprve začít z gruntu VYŠETŘOVAT.

A nic pro NEPŘÍČETNOST pana doktora trestně právně NEODKLÁDAT ! Pokud o své nemoci věděl a vyhrožoval okolí za VYZRAZENÍ, měl by být co nejpřísněji SOUZEN.

A kdyby tedy nakonec - v NEODHADNUELNÝCH zákrutách nespravedlností naší justice - přece jen ne, měli by spolu se žalobou ODLOŽIT pana primáře do tichého sanatoria.

Jenže oni ho prostě poslali z Klatov do Rakovníka, kde do těchto dnů vesele PRIMÁŘUJE s toutéž chorobou, nesoucí údajnou NEODPOVĚDNOST za své činy, DÁL.

Rozložený český stát dokáže ještě tak OKAMŽITĚ odstavit z provozu nešťastné řidiče pro nepatrné zlomky promilí alkoholu z pochybných testerů, ale už v naší republice neexistuje SÍLA, jež by od služby IZOLOVALA svému okolí nebezpečného LÉKAŘE.

Nebýt médií, která ten do NEBE VOLAJÍCÍ případ záslužně rozmázla, držel by se svého primariátu jako klíště dál. Jaké z toho plyne preventivní opatření ?

Být lékařem SÁM SOBĚ ! Učit se ve škole, už od prvé třídy, ZDRAVOVĚDU !

Jako jeden z hlavních předmětů. Neboť než bychom se měli vyznat v matematice, literatuře či zeměpisu, měli bychom umět VYZNAT SE ve svém těle i duši.

Při výstupu z deváté třídy by měl každý absolvent dostat osvědčení ZDRAVOTNÍK základního stupně, neboť by musel umět poskytovat PRVNÍ POMOC sobě i svému okolí. Už tento stupeň zdravotní GRADUACE by měl zaručit, že deváták u sebe či někoho z rodiny bezpečně rozpozná, zda pan doktor ještě LÉČÍ a kdy už se chystá PITVAT.

Nu a úspěšný maturant by si měl po dvanácti letech zdravovědného studia do života nést VYSVĚDČENÍ zdravotního bratra či sestry a měl by umět býti svému lékaři důstojným SEKUNDÁŘEM v rozhodování, jakou z alternativ moderní medicíny 21. století by si coby suverénní, orientovaný pacient, přál.

Prostě být LÉKAŘEM sám sobě a na složitější věci si přizvat, stále pod osobní kontrolou, študovanějšího KOLEGU s doktorským titulem.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Komentář přečten za 5 dnů 5.207x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

08.09.2014: ŠMEJDI OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Komentář MILANA BRUNCLÍKA

Komentář si můžete v autorském podání poslechnout na BONUSradio ZDE.


Zazvoní vám telefon a někdo DRZÝ nabídne něco PŘIDRZLÉHO.

Třeba, že zařadí vaši firmu do internetového katalogu podnikatelů. A vy jako SLUŠNÝ člověk ihned NEZAVĚSÍTE nebo nepošlete slečnu z callcentra rovnou do ......., správně : přímo TAM.

Dokonce párkrát utrousíte slovíčko ANO a tím okamžikem jste spadli do ŽUMPY.

Našeho nového OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, který uzákoňuje uzavření ÚSTNÍ smlouvy telefonem. Rozlišuje přitom dva druhy ČLOVĚKA.

Takzvaně obyčejného občana, o němž zákonodárci předpokládají, že je PROSŤÁČEK a dávají mu tedy šanci do patnácti dnů od telefonicky uzavřeného kontraktu ODSTOUPIT.

Pokud však vás telefoničtí ŠMEJDI oslovili coby podnikatele, třeba provozujícího jen obyčejný MANDL, předpokládají tvůrci občanského zákoníku, že jste právně VZDĚLANÍ. Asi máte přímo právnickou fakultu a víte, co děláte a v telefonu PLÁCÁTE.

Není tedy pro vás z ďábelsky LSTIVĚ ujednané smlouvy, při čemž v kontraktačním POKECU nemusí padnout ani cena nebo další v písemných smlouvách obvyklé náležitosti, ZÁCHRANY.

Prostě tohle SVINSTVO nelze VYPOVĚDĚT. Následují faktury na tisíce či desetitisíce, posléze UPOMÍNKY a pak už zvoní u dveří EXEKUTOR.

Chtěl bych vidět mezi tvůrci prý epochálního českého OBČANSKÉHO zákoníku onu osobu, která institut kolosálního PODRAZU v podobě podnikatelských ústních smluv VYMYSLELA a do onoho právního VELEDÍLA, v němž se nevyznáme ani my právníci a když se sejdeme dva, máme hnedle na jednu věc šest VÝKLADŮ, prosadila.

Už při studiu na právnické fakultě v době transformace Pražského jara do tuhé normalizace jsem měl dojem, že za vyhazované profesory a docenty přicházejí někteří mladí ambiciozní ASISTENTI, u nichž by i byť jen povrchní PSYCHOTEST vedl k jejich dlouhodobému pobytu v bohnické LÉČEBNĚ.

Při pohledu na výtvory nynějších VÝTEČNÍKŮ práva z PLZNĚ i odjinud mám dojem, že nás, občany, na psychiatrii DOKOPOU oni.

Minulý týden mi ZAZVONIL telefon a agresivní chlap mi sdělil, že provádí KONTROLU pojistných smluv podle nového občanského zákoníku a zlověstně mi VYČETL, že jsem se dosud prověrce NEPODROBIL.

Neposlal jsem ho, jak jinak radím, přímo TAM, nýbrž z profesního zájmu právníka-publicisty jsem jej podrobil kratšímu VÝSLECHU. Na otázku, zda je od Státní bezpečnosti, mi sdělil jméno firmy, kterou zastupuje. Vytáhnul jsem z něj taky, nakolik relevantní údaje má od pojišťovny.

PROZRADIL se, že zastaralé tři roky, neboť mi nakvandal pojistky, jež jsem před více než třemi roky vypověděl. Pokud údaje NEPRODÁVÁ těmto podvodníkům sama moje pojišťovna, což oficiálně vyvrací, nakupují je telefonní ŠMEJDI pod rukou přímo od jednotlivých pojišťováků.

Teprve, když už jsem věděl dost, aplikoval jsem sám na sebe mou radu a poslal jsem ŠMEJDA jako obvykle, ano, přímo TAM.

Byl neúnavný. Za dvě hodiny se ozval se stejným PODFUKEM jednomu z našich synů. A byl přímo TAM hned po první větě.

ODKAZ přímo TAM je nezpochybnitelným projevem vaší VŮLE s telefonními ŠMEJDY neobchodovat. Pokud vám brání vaše vychování, vězte, že právě na to tito GRÁZLOVÉ spoléhají.

A nejsou to žádní třasořitkové, které by jedna PRDEL porazila.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Komentář přečten za 10 dnů 6.715x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

29.08.2014: HRŮZA POHLEDĚT DO KANDIDÁTEK KOMUNÁLNÍCH VOLEB V TURNOVĚ
Komentář MILANA BRUNCLÍKA

Komentář si můžete v autorském podání poslechnout na BONUSradio ZDE.


Vrcholné veletoče REKTÁLNÍHO alpinismu musí v těchto týdnech provozovat někteří turnovští žurnalisté.

Ve městě kandiduje totiž REKORDNÍ počet jedenácti volebních subjektů a po volbách může být VYMALOVÁNO úplně jinak než před volbami.

Jelikož se mohu chlubit mezi turnovskými TAKY POLITIKY stálým elektorátem EXOTŮ, s nimiž se mi příčí byť jen dýchat společný vzduch, nemám zábran do komunálně volebního hnojiště Turnova zatnout vidle z PLNA HRDLA.

Všechna kandidující uskupení se vyšperkovala bohatým ROŠTÍM, které reprezentuje obsazení kandidátek plným počtem sedmadvaceti kandidujících. Tolik členů má turnovské zastupitelstvo a ROŠTÍ v tomto rozsahu tedy zajišťuje příznivější přepočet hlasů pro toho, kdo se nechal napsat na předek nebo naopak na úplný zadek kandidátky.

Když se tak občan probírá seznamem potenciálních mužů a žen coby zastupitelů a nedej bóže i radních, zjišťuje, že ROŠTÍ tvoří leckdy blízké i vzdálené PŘÍBUZENSTVO známých instantních politikářů, kteří OTRAVUJÍ už tak dost ZAMOŘENÉ ovzduší Turnova svou přítomností v zastupitelstvu po mnoho volebních období.

Ota JAROLÍMEK, politický turista par excellence. Kolik už od Listopadu 89 vystřídal stran, ví snad jen on sám. Ale na Střelnici sedí pořád.

A bude tam podle všeho sedět i dál, neboť voličům asi to PŘEBÍHÁNÍ z partaje do partaje imponuje, když Otika stále volí. Momentálně jde do volebního klání skrzevá Konzervativní stranu. Býval ovšem i v ODA, tvrdě liberální !

Hezkou legraci, pro mne i SRANDU, nabízí rváčka s DRAKEM Martina POKORNÁ. Dálnici Českým rájem ji zrušili a tak se Michael, rozuměj paní Martina, nemá s kým rvát. Občas jako náhradu si vybere k okopávání mne a televizi BONUS, ale to je pro volební úspěch nicotné.

O politickou moc nad Turnovem tedy letos POKORNÁ bojuje jako lídryně subjektu s názvem Turnov potřebuje ZMĚNU. S tím bych vřele souhlasil, kdyby tu změnu komicky nereprezentovala stále ta stejná POKORNÁ.

Ostatně, zajímalo by mne, jak se k politickému angažmá své členky staví Notářská komora České republiky.

Vždyť POKORNÁ jako notářka se dostává do nebetyčného střetu se svými klienty, třeba mnou, když nás z pozice zastupitelky napadá a URÁŽÍ. Preventivně jsem tuto ošklivost odstranil ZÁVĚTÍ, ve které ZAKAZUJI, aby mou pozůstalost po smrti LIKVIDOVALA tatáž POKORNÁ, která mi škodí už za života.

Až budu mít v blízkém důchodu víc času na ZÁBAVU, asi zažaluji paní notářku k Ústavnímu soudu, neboť pokud nesmí vykonávat politickou funkci soudce či státní zástupce, tím spíše by měla být za zákona ZAKÁZÁNA notáři.

Naopak ŽÁDNOU změnu, ale skálopevnou údernost drží turnovská kandidátka ČSSD. S jedničkou Tomášem HUDCEM a trojkou Šárkou ČERVINKOVOU, jež však tvoří s panem Tomášem nerozlučnou zastupitelskou dvojku.

Z celé socanské grupy lze právě je na Střelnici nejvíc slyšet. Oproti třeba Jiřímu Rezlerovi, kterého kdybych neznal ze školních let, považoval bych ho v zastupitelstvu za NĚMÉHO.

Socialisté v turnovském zastupitelstvu, toť z převážné míry místní živnostníci. Tento status by je šlechtil, kdyby nešli tvrdě proti jiným ŽIVNOSTNÍKŮM. Tomáš HUDEC brutálně ZLIKVIDOVAL farmářské trhy na náměstí Českého ráje a ještě se NESTYDĚL prohlašovat, že škodí KŠEFTU jeho ŘEZNICTVÍ.

Já letos snad ani k těm volbám NEPŮJDU, říkají mi přátelé a známí nad čtením turnovské komunální kandidátky. Nijak jim to NEVYMLOUVÁM, ale mírně opononuji, že právě komunální volby mají proti všem ostatním VÝHODU zaškrtávání kandidátů napříč volebními subjekty.

A jelikož v takové maloměstské díře jako je Turnov se téměř všichni známe, víme, kdo byl ve škole BLBEJ jako kunštok a PARCHANT coby dospělý udavač Státní bezpečnosti, můžeme preferenčně KROUŽKOVAT sem tam nikoli blbce a hovada, jaké nám vnucují celostátní kandidátky.

Jako žurnalista, který je v denním kontaktu s turnovskou politikou už čtvrt století, jsem mnohokrát VYSLECHL velkopanské vyjadřování některých místních MOCIPÁNŮ a MOCIPANIČEK o svých spoluobčanech, o nichž hovoří jako o plebsu, co má dát volební HLASY a potom DRŽET HUBU.

Všichni, kdož bázlivě DRŽÍTE, vězte, že je tu navzdory kruté NORMALIZACI, jdoucí VÁLKOU od Moskvy přes UKRAJINU k nám do České republiky a Turnova - významné bašty kágebáckého SOVĚTISU, několik, kdož jsme hubu NEDRŽELI a ani nadále DRŽET nehodláme.

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
Z obavy, že v příštích týdnech a měsících se kvůli fatálním nebezpečím kolem Ukrajiny stanou lokální turnovské spory malichernými, dohodl jsem se s paní Mgr. MARTINOU POKORNOU, že nepovedeme vzájemné právní války a na důkaz dobré vůle uveřejňuji její následující PROHLÁŠENÍ :
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Prohlášení Martiny Pokorné ke komentáři JUDr. Milana Brunclíka ze dne 29.8.2014 „HRŮZA POHLEDĚT DO KANDIDÁTEK KOMUNÁLNÍCH VOLEB V TURNOVĚ“:

Jak se k mému angažmá jako zastupitelky staví Notářská komora České republiky netuším, nicméně předpokládám, že Notářská komora zná notářský řád a znění § 5, odst. 2 notářského řádu (z.č. 358/1992 Sb.): „Činnost notáře je neslučitelná s jinou výdělečnou činností s výjimkou správy vlastního majetku. Notář však může vykonávat funkci poslance, senátora nebo zastupitele obecního nebo krajského zastupitelstva a i za úplatu činnost vědeckou, publikační, pedagogickou, tlumočnickou, znaleckou, uměleckou a činnost v poradních orgánech vlády, ministerstev, jiných ústředních orgánů státní správy a v orgánech samosprávy, a činnost zapsaného mediátora podle zákona o mediaci.“

Z uvedeného textu zákona je zřejmé, že notář může být členem zastupitelstva města, není tedy pravdou tvrzení autora komentáře o tom, že „POKORNÁ jako notářka se dostává do nebetyčného střetu se svými klienty“.

Jako notářka postupuji a vždy jsem postupovala ve všech dědických věcech nestranně a politiku do dědického řízení nemíchám. Zároveň upozorňuji, že jsem ustanovena notářkou pro dědický obvod Semily a okolí, takže turnovská politika a lidé s ní spojení jsou v tuto chvíli zcela mimo mou působnost notářky jako soudního komisaře pověřeného projednáním řízení o pozůstalosti Okresním soudem v Semilech. V ostatních věcech, tedy v další notářské činnosti mimo dědictví, si klient může notáře libovolně zvolit.

Co se týká případného „zažalování k Ústavnímu soudu“, na něj se může člověk obrátit až poté, co vyčerpal všechny ostatní prostředky, které mu zákon k obraně jeho práva dává. Pan Brunclík se může na ÚS obrátit jen v případě, že ke zrušení navrhovaná část zákona byla aplikována v řízení o jeho věci, které návrhu předcházelo. Žádné takové řízení, pokud mi je známo, neprobíhá.

Na závěr uvádím, že panu Brunclíkovi neškodím. Upozornila jsem jako zastupitelka na smluvní vztah pana Brunclíka s městem Turnov a vyjádření názoru jak na videoreportáže, tak na tento smluvní vztah, je plně v kompetenci zastupitele města.

V Turnově dne 2.9.2014

Martina Pokorná

xxxxxxxxxxxxxxxx EDITORIAL :
xxxxxxxxxxxxxxxx
Pokud by se některému čtenáři či posluchači jevil styl tohoto komentáře příliš lidovým, přesně rezonuje s mým záměrem komentovat běh událostí z kritického pohledu obyčejného občana, nezúčastněného v žádných politických strukturách, angažovaného čistě svým občanským životem.

I v okruhu vesměs intelektuálů, v němž se pohybuji, se politikům - včetně těch turnovských - už několik let dostává nelichotivých pojmenování, dříve usídlených v proletářských knajpách osmé cenové skupiny.

Jako něžné pohlazení zní například v souvislosti s rozhodovacími veletoči kolem Maškovky nebo ohledně gigantických cen vody výkřiky ti LUMPOVÉ nebo ti ZLODĚJI. Prudší výrazy jsou nepublikovatelné.

Čtvrt století, ode dnů Listopadu 89, dělám v Turnově o Turnově televizi, která dokazuje, že město spravují též lidé, kteří si pejorativní označení nezaslouží.

V celostátních médiích se týden od týdne stupňuje zloba lidí v titulcích i v obsahu článků a styl webu BONUS TV je proti tomu něžným vánkem. A mé slovo je naprosté nic proti činu, který by zřejmě spáchal na poslanci ČSSD JANDÁKOVI můj prudší disidentský kolega doktor Martin JIROUS - MAGOR.

Jak jsem ho znal, přerazil by nejspíš JANDÁKOVI sanici ihned poté, co si nárokoval vyšší poslanecký plat kvůli jednání se šéfem ČEZ, jehož je prý nadřízený a jeho podšéfík bere měsíčně půl milionu.

Holt i v jazyce a literárním stylu se bude přitvrzovat. Úměrně hovadnosti a gaunerství našich politických slouhů.

A taky, především, je VÁLKA.

HNUSNÁ, jaká tu ještě nebyla.....

Milan BRUNCLÍK

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Komentář přečten za 10 dnů 8.516
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

21.08.2014: BRATŘÍČKU, NEZAVŘEL JSI VRÁTKA
Komentář MILANA BRUNCLÍKA

Komentář si můžete v autorském podání poslechnout na BONUSradio ZDE.


Je tomu už 46 let, skoro půl století, co nás PŘEPADLI Rusáci a další vojenští vrahouni Varšavské smlouvy.

A i po té dlouhé době, která třeba nynějším gymnazistům může připadat vzdálená stejně jako bitva o KARTÁGO, mi naskakuje HUSÍ kůže, kdykoli uslyším Karla KRYLA a jeho song BRATŘÍČKU, zavírej vrátka.

Vysílali jsme ho na různých frekvencích protiokupačního Československého rozhlasu v naději, že jej vedle patnácti milionů Čechoslováků, kteří se kolem jejich, opravdu JEJICH rádia poprvé a NAPOSLEDY v naši historii SEMKLI, uslyší také brutální BASTARDI v sovětských tancích.

Neslyšeli, stříleli ZÁKEŘNĚ, dnešním slovníkem snajpersky, do dospělých i dětí. A rozsévali SMRT.

Věrolomnost a tradiční asiatská ZBEJČILOST zanechala už ve třetí generaci Čechů a Slováků mimořádné TRAUMA. A to navzdory onomu splynutí srpna 1968 s bitevním KARTÁGEM na počátku letopisů po Kristovi.

Ačkoli současní, prý jedině perspektivní MLAĎOŠI, jsou zaujati spíše tím, co HAPPY a COOL dnes večer DAJÍ a na historii hází jejich slovníkem BOBEK, přesto v nich trauma okupace roku 1968 HLODÁ. Skrze RODINU.

Generace jejich rodičů a prarodičů se musely vyrovnat s nebetyčným TŘESKEM, který do demokraticky se obrozující československé společnosti vnesl VPÁD brutální sovětské síly.

Přední český psychiatr Cyril HÖSCHL k tomu podotýká : "Moje generace vnímala okupaci jako nesmírně tvrdou historickou nespravedlnost od bastardů, kteří neměli za mák ponětí, o co v Československu jde. Barbarů, kteří jsou necitliví, brutální... a ryby třeba loví tak, že hodí granát do rybníka.

I tohle podle mě symbolizuje způsob, jakým zacházejí naprosto se vším. Jedinec a jeho osud či individuální svoboda - to jsou pojmy, na nichž jim nezáleží anebo jim nic neříkají.", uzavírá na Aktualně.cz profesor HÖSCHL.

V NORMALIZACI, která se od srpna 1969, kdy do svých lidí stříleli za potlesku BREŽNĚVA nikoli jeho krvežíznivci, ale českoslovenští lidoví milicionáři a policajti, rozhostila po celé ČSSR, se ve většině rodin rozhodli chovat NAVENEK stylem zamlouvajícím se co nejvíc OKUPANTŮM.

A doma, když nikdo NESLYŠÍ, býti chytrákem, který neříká ANI TAK, ANI TAK, ale na jeho slova DOJDE.

Na vlivových místech dnes sedí v České republice DĚŤÁTKA normalizačních echt BOLŠEVIKŮ a úřednických PAPALÁŠŮ, vychovaná ve vyčurané OBOJETNOSTI a bezskrupulozním PŘEVLÉKÁNÍ kabátů. Každý ve svém okolí známe politické TURISTY, kteří za čtvrtstoletí od Listopadu 89 ve snaze být pořád U LIZU vystřídali i víc než deset PARTAJÍ.

Každý máme vedle sebe nějakého magistýrka, inženýrka, doktůrka či dokonce Ph.D. z Plzně nebo jiného pazgřivého ŠVINDLKURSU. Vystudované podvodně, BLBÉ jak kunštok a patřičně ZLÉ.

Že by tito KRIPLÍCI nebyli schopni nové NORMALIZACE, pokud by se báťuška PUTIN nezastavil na UKRAJINĚ ? Samozřejmě, že by jim to nedělalo žádné problémy !

Jako to nedělá třeba ÚTĚKÁŘŮM z ODS, kteří teď před komunálnimi volbami zakládají všelijaké ZMĚNY a jiné zoufalé pokusy o NOVÉ partaje se starými profláknutými ZMETKY.

Stačí se rozhlédnout a člověk kolem sebe vidí stále větší lajsko bývalých přátel Sovětského svazu, jak si nadouvají PRSÍČKA a do očí, které v závěru roku 1989 ulekaně klopili, už zase nasazují PLAMENNÉ pohledy k boji vždy připravených BOLŠEVIKŮ.

Kdyby se Karel KRYL toho dožil, možná by ho právě nynější reprízová NORMALIZACE udolala.

V každém případě není od věci pozměnit starý protestsong na titul:

BRATŘÍČKU, NEZAVŘEL JSI VRÁTKA....

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Komentář přečten za 8 dnů 8.226x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14.08.2014: RÁNO RŮST, PO OBĚDĚ STAGNACE, CELÝ DEN VÁLKA
Komentář MILANA BRUNCLÍKA

Komentář si můžete v autorském podání poslechnout na BONUSradio ZDE.


I psychicky dosti odolný člověk dostává v těchto letních týdnech pořádně ZABRAT. Kdyby člověk nespoléhal pouze a jen na svůj SELSKÝ ROZUM, přišel by i o něj.

A aby nepřišel, je třeba nepouštět televizi ani rádio, nekupovat noviny a na INTERNET chodit jen OBČAS a s nejvyšší obezřetností.

A kdykoli svá moudra ublinkne nějaký ANALYTIK , je vhodné si preventivně ODPLIVNOUT.

To ovšem nebude stačit v případě, že si občan nechá VPUSTIT do ucha naší politickou SEBRANKU, která včera kolem desáté radostně brífinkovala, jak krásně se naší ekonomice DAŘÍ a po obědě je ZFACKOVÁN zprávou, že : "Česká ekonomika zklamala stagnací, čekal se růst".

Pokud si myslíme, že v JUBILEJNÍM pětadvacátém roce od Listopadu 89 jsme od totality dále, pak po dnešním konstatování ekonoma UniCredit Pavla SOBÍŠKA, že "mezikvartální stagnace je patrně výsledkem nejen poklesu výběru spotřební daně, ale také důsledkem mírné zimy a brzkého nástupu jara, které zvedly ekonomickou aktivitu v předchozím období", ocitáme se rázem v časech na věčné časy se Sovětským svazem.

Ve kterých se lidé bavili vtipem, že největším nepřítelem reálného socialismu je jaro, léto, podzim, zima.

Vida, po čtvrtstoletí budování reálného, rozuměj loupeživého kapitalismu, dokáže republiku ZRASOVAT pouhá skupinka TRAFIKANTŮ, kteří se předzásobí cigaretami před jejich drastickým zdražením spotřební daní.

A teď do toho ještě RUSKO s embargem na EU potraviny. Celounijně se jedná o pouhých deset procent vývozu, z pohledu českého o výpadek maximálně ve výši JEDNÉ miliardy korun.

To je o půl miliardy míň, než kolik se PROŠUSTROVALO v minulém pětiletí na českém ministerstvu zemědělství jen při PR kampaních na výrobky KLASA a jiné zástupné komodity pro bezbřehé ROZKRÁDAČKY. Za rok se toho nakradlo za čtvrt miliardy.

K podpoře prodeje českých potravim se úplatným novinářům z peněz daňových poplatníků dokonce thajsky masírovaly ZADNICE.

Peníze na tuto rozkoš plus ona čvrtmiliarda, profrcaná rok od roku za ubohé reklamní spoty, by vrchovatě pokryly TRŽBY, které se nedostaví mlékárně MADETA, od níž RUSKO neodebere stovky tun sýrů.

Tamní pan ředitel TEPLÝ ve mně ovšem nevzbuzuje žádný soucit, když žádá KOMPENZACE.

Proč bychom měli z našich daní platit něčí KLAPKY na očích, které si v pozici vysokého manažera nasazoval, aby neviděl to, co my, se svým selským rozumem.

Totiž, že Rusko je stále tou sovětskou říší ZLA , PUTIN pohrobkem BREŽNĚVA a většina Rusů vnuky STALINA.
.
Jestli ráno ekonomicky rosteme a po obědě stagnujeme, NEBERME si to.

Máme zatím štěstí.

Vždyť nedaleko od nás po celý den je VÁLKA.

Moderní, průkopnická, teroristická.

Exportovatelná kdykoli kamkoli !

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Komentář přečten za 7 dnů 7.824x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

04.08.2014: ODSEREME TO VŠICHNI !
KOMENTÁŘ Milana BRUNCLÍKA

Komentář si můžete v autorském podání poslechnout na BONUSradio ZDE.


"Řeknu to stručně: když se velmoci zblázní, ODSEREME to všichni !".

Pravil do Parlamentmích listů poslanec Vítězslav JANDÁK.

Nejen jeho slovník, ale i páně poslancovo smýšlení se vzácně shodují s tím, jak při pohledu na současnou ROZVAŘENOST celého světa hodnotí bezprostřední budoucnost ve většině českých a potažmo evropských rodin.

Podívejme se, oč je RIZIKO posejření vyšší v České republice například proti sousednímu NĚMECKU. A začněme u ženských, které - jak známo - stojí nebo spíše leží za vším světodějným.

Připusťme, byť i jen teoreticky, že též u Němců by se mohla nějaká ambiciozní KANTÝNSKÁ protlačit do špičkových sfér nějaké vládní PARTAJE. A že by se pokusila coby DOMINA organizovat život kolem premiéra a nakonec by v zájmu POJMUTÍ ministerského předsedy za manžela nasadila tajné služby k rozvratu jeho manželství.

NĚMCI by v tamních médiích nenechali na milenecké dvojici nit SUCHOU už v počátku jejich vládního VRKÁNI. Převedeno na NEČASE a NAGYOVOU, letěli by do berlínské LATRÍNY dějin už někdy v počátcích, kdy TOLJA - jak se NEČASOVI říká v zasvěcených kruzích v upomínku na jeho svazácký zápal - začal na ministerstvu sociálních věcí laškovat s JANULKOU.

Zasvěcené kruhy se mohly už tehdy před drahnými lety UCHECHTAT z toho vztahu, ale NEJMOCNĚJŠÍ vládci této země se před DOMINOU dlouhé roky plazili a provozovali až do léta 2013 nechutný REKTÁLNÍ alpinismus, kdy do vrchní ředitelky RVALI nejen sebe, ale nádavkem PROCOVSKÉ dary.

V Německu stíhali řadu měsíců jejich odstoupivšího PREZIDENTA za to, že si od kamaráda nechal na Oktoberfestu zaplatit KRKOVIČKU s křenem a hořčicí plus velký tuplák PIVA !

V Praze může klidně na nevinného, ovšem sprostého PODEZŘELÉHO vyběhnout šílená POLICAJTKA, která začne do člověka ležícího na zemi SUROVĚ kopat a ještě mu SPROSTĚ nadávat. A tato svému okolí vysoce nebezpečná FURIE zůstává klidně ve službě a vnitro to bude GENERÁLNĚ inspektovat.

Asi do ZTRACENA, jako obvykle, když OZBROJENÁ moc zmasakruje ČERVA občana. U Němců jde každý DEVIANT v policejní uniformě ihned od válu.

Stejně jako soudce nebo státní zástupce, který by se kamarádil s nejvyššími národními GRÁZLY. Ani by nestačil zamést jedno jediné ŠMÉ libovolné VIP, natož aby ZAMETAL jednu velkou kmotrovskou ROZKRÁDAČKU za druhou pro celé desetiletí jako - čistě příkladmo a výběrově - GRYGÁREK.

V Německu by PADLA vláda hned druhý den poté, co by si nějaký tamní DRÁBEK dovolil provokativně, s brutálním výsměchem SEBRAT státní podporu těm NEJPOSTIŽENĚJŠÍM invalidům na vozíčcích a BERLÍCH. Žbluňknul by do LATRÍNY politických mrtvol v Bundestagu dávno před tím, než jej v Praze na nábřeží odpravily IT podvody se ŠIŠKOU.

Ten by v Německu seděl NATVRDO i s DRÁKEM, v Česku bude bručet sám a DRÁBEK se nám bude dál TOP VYCHECHTÁVAT.

Česká republika je ve všem, do čeho člověk PÍCHNE, mnohem a mnohem ROZVAŘENĚJŠÍ než zbytek Evropy. Celosvětové VÁLEČNÉ hrozby se v ČR nebezpečně posilují o čistě domácky KORUPČNÍ.

Za TRAGIKOMICKÉ považují v této souvislosti SNĚNÍ papalášů o povinné VOJNĚ, která prý mladíkům nažene DO HLAV odpovědnost a HRDOST na svoji zemi.

Mne osobně by Českou republiku reprezentující politická a justiční SVOLOČ nahnala coby vojáka leda do novodobých LEGIÍ.

Tak jak je do nich hnalo před sto roky smrduté, dnes úžasně vonící RAKOUSKO.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Komentář přečten za 10 dnů 8.925x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Kontaktkulatý roh
BONUS TV
internetová televize
Jana Palacha 988
511 01 TURNOV

mobil: 732 142 440
email

Ředitel: Dr. Milan Brunclík
Penzion Česká KanadaKomorníkČeská KanadaKunžakChata Jižní ČechyChata u rybníkaChata StrmilovUbytováníUbytování Česká KanadaUbytování velkých skupinSportovní rybolovUbytování KunžakPenzion Jižní Čechy

Z radnice

TVT - TELEVIZE MĚSTA TURNOVA, 38/2014

Vydáno dne 12. 09. 2014

Celý televizní pořad si můžete přehrát v plném PAL ZDE.

Do mobilů, tabletů a smart TV v HD přehrát z YOUTUBE ZDE.

TVT 38 2014a

Samostatnou reportáž ze šachového turnaje TURNOVSKÝ GRANÁT 2014 přehrát z YOUTUBE ZDE.

TVT 38 2014
Z OBSAHU :

1) Dvacet let slouží klientům turnovský FOKUS.
2) K udržení stálých, v regionu nízkých cen ústředně vyráběného tepla napomáhá v Turnově agregát republikově unikátní technologie.
3) Vaše knihovny obohatí nová publikace s výstižným názvem STROMY RÁJE ČESKÉHO.
4) Turnov hostil výborné šachisty z celé republiky na prestižním turnaji O turnovský granát.

Čas : 11, 19 min., STEREO

PREMIÉRA příští MIMOŘÁDNÉ předvolební relace : ve středu 1. října 2014 ve 20.00 hod.
POČET ZHLÉDNUTÍ na mateřském webu za 11 dnů : 8.106

Informační e-mailVytisknout článek nahoru

Kultura

BONUSradio

Vydáno dne 01. 09. 2014
BONUSradio
V široké paletě médií vznikajících v Turnově chybělo už jen rádio.

V průkopnických tradicích MILANA BRUNCLÍKA je prvé turnovské rádio TADY !

BONUSradio bude jednak šířit s výhodami celosvětové dosažnosti internetu původní slovesné pořady MILANA BRUNCLÍKA a týmu jeho osvědčených spolupracovníků z Českého rozhlasu, členů elitní tvůrčí skupiny STROM - STudio ROzhlasových Múz.

Zároveň v brzké době nabídne Turnovu a jeho regionu, jenž je zatím obsluhován lokálními médii se čtrnáctidenní a vyšší periodicitou, operativní zpravodajsko-publicistický servis.

Na start nastupuje BONUSradio s těmito pořady : BRUNCLÍK komentář 2

ZDRAVOVĚDU DO ŠKOLY, UŽ OD PRVNÍ TŘÍDY - přehrát ZDE.

ŠMEJDI OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU - přehrát ZDE.

HRŮZA POHLEDĚT DO KANDIDÁTEK KOMUNÁLNÍCH VOLEB V TURNOVĚ - přehrát ZDE.

BRATŘÍČKU, NEZAVŘEL JSI VRÁTKA - přehrát ZDE.

RÁNO RŮST, PO OBĚDĚ STAGNACE, CELÝ DEN VÁLKA - přehrát ZDE.

UMĚLÁ HLAVA UMĚLÁ HLAVA - NEPŘEKONANÝ SYSTÉM STEREOFONIE - přehrát ZDE.

ODSEREME TO VŠICHNI (S POSLANCEM JANDÁKEM) - přehrát ZDE.


Informační e-mailVytisknout článek nahoru

Z radnice

TVT - TELEVIZE MĚSTA TURNOVA, 36/2014

Vydáno dne 01. 09. 2014

Celý televizní pořad si můžete přehrát v plném PAL ZDE.

Do mobilů, tabletů a smart TV v HD přehrát z YOUTUBE ZDE.

TVT 36 2014
Z OBSAHU :

1) Architekturu i ducha města obohacuje nová waldorfská školka v Turnově.
2) Speciální škola vstoupila do pozměněné podoby v novém sídle v areálu turnovské obchodní akademie.
3) V Mašově finišuje rekonstrukce návsi.
4) Litoměřický biskup církve katolické Jan Baxant posvětil opravený kostelíček na Bukovině.
5) Turnovská radnice se pokouší opakovaně najít dodavatele, který by ještě do konce roku 2014 zpřístupnil Františkánskou zahradu.
6) Léto roku 2014 jako sezonu čápa černého představuje vzácnými snímky z utajených míst Českého ráje zoolog Zdeněk Mrkáček.


Čas : 13.50 min. , STEREO

PREMIÉRA příští relace : v pondělí 15. září 2014 ve 20.00 hod.

POČET ZHLÉDNUTÍ na mateřském webu za 11 dnů : 7.591

Informační e-mailVytisknout článek nahoru

Dokumenty

TVT 32/2014 - letní speciál : TURNOVSKÉ NÁVRATY LUDVÍKA DAŇKA

Vydáno dne 01. 08. 2014

Celý televizní pořad si můžete přehrát v plném PAL ZDE.

Do mobilů, tabletů a smart TV v HD přehrát z YOUTUBE ZDE.

TVT 22 2013 Metropole bývají dějištěm světových rekordů často. Vrcholné sportovní výkony nadchnou jejich obyvatele jen na chvíli. Patnáctitisícový Turnov v srdci Českého ráje zažil ve své téměř sedmsetpadesátileté historii světový rekord jen jednou jedinkrát. Žije jím však s úctou a nadšením už půl století.

Návraty diskaře LUDVÍKA DAŇKA do Turnova, kde před padesáti roky 2.8.1964 hodil světový rekord, připomíná náš dokument.


Čas : 16.05 min. , STEREO

POČET ZHLÉDNUTÍ na mateřském webu za 31 dnů : 18.784

Informační e-mailVytisknout článek nahoru

O nás

UMĚLÁ HLAVA - NEPŘEKONANÝ SYSTÉM STEREOFONIE

Vydáno dne 30. 06. 2014

Celý audiopořad si můžete přehrát ZDE.

UMĚLÁ HLAVA Před více než půlstoletím, v letech 1968-69, vyvinul tehdy student Milan BRUNCLÍK, připravující se v Československém rozhlase na dráhu tvůrce nových médií, systém všeprostorové stereofonie, známý ve světě audiotvorby jako UMĚLÁ HLAVA.

Podobné systémy vznikaly paralelně v Západním Německu a ve Švýcarsku. Československé řešení je ve svém účinku předstihovalo.

V prvé polovině sedmdesátých let, než byl Milan BRUNCLÍK z politických důvodů z Československého rozhlasu vyhozen, byla v jeho domovském studiu Hradec Králové UMĚLOU HLAVOU natočena řada slovesných i hudebních pořadů, z nichž většinu bolševičtí záškodníci v rámci Brunclíkovy politické perzekuce smazali. Zákeřně tak byla zničena i práce řady Brunclíkových spolupracovníků, z nichž k nejbližším patřili Igor Froněk, Pavel Krejčí, Jiří Mužík a Jiří Václavíček.

K UMĚLÉ HLAVĚ se její autor vrátil hned po své rehabilitaci v roce 1990 a dramatizace povídky OBECNÍ VOLBY pod dramaturgickým vedením Milana Duse a v režii Pavla Krejčího získala Národní rozhlasovou cenu 1990 Literárního fondu.

V krátké zvukové rešerši můžete zaslechnout, že UMĚLA HLAVA představuje i po více než půlstoletí nepřekonaný systém stereofonie, působící na posluchače v rámci pouhých dvou přenosových kanálů všeprostorově.

Informační e-mailVytisknout článek nahoru

Kultura

MOBILTREFA aneb KDO ZVONÍ, VYHRÁVÁ

Vydáno dne 30. 06. 2014

Do mobilů, tabletů a smart TV v HD přehrát z YOUTUBE ZDE.

MOBILTREFA
V zaváděcí betaverzi představujeme originální formu spotřebitelské hry na principu televize, nebo rádia a mobilního telefonu.

Kdo PROZVONÍ číslo 777 315 088 a zavěsí, NEUTRATÍ ani haléř, nepředá žádný osobní údaj a nepořídí si na sebe permanentní otravování různými spamovými nabídkami. Přesto ŠŤASTNĚ vstoupí do automatu, který náhodně vybere přijatá čísla a v předem stanovený čas je zpětně prozvoní. Když držitel telefonu ukáže toto zpětné prozvonění v určené provozovně ve vymezený čas, ZÍSKÁVÁ bezplatně sponzorovanou věc nebo službu či jejich SLEVU.

Tři automatem náhodně vybraní, kterým číslo 777 315 088 v pondělí 2. září v 16 hodin prozvoní jejich mobil, získávají proti ukázání telefonátu na display mobilu obsluze PANORAMA Café v Turnově dne 2. září 2013 mezi 17. a 20. hodinou bezplatnou, sponzorovanou konzumaci do výše 300 Kč.

Autorskoprávně chráněný systém MOBILTREFA aneb "Kdo zvoní, vyhrává" byl vyvinut prioritně pro propagaci a sponzoring regionálních výrobků a služeb.

Čas : 3,04 min. , STEREO

Informační e-mailVytisknout článek nahoru

Zdraví

INTERNETOVÁ TELEVIZE ZACHRAŇUJE ŽIVOTY !
LIGA PROTI RAKOVINĚ: Zdravotní screeningy mobilním telefonem do každé rodiny !

Vydáno dne 30. 06. 2014

Celý televizní pořad si můžete přehrát v plném PAL ZDE.

Do mobilů přehrát z YOUTUBE ZDE.

EVROPSKÁ PREMIERA: Obrazové zdravotní screeningy mobilní LIGA Emeritní předseda LIGY PROTI RAKOVINĚ Prof. MUDr. Zdeněk DIENSTBIER, DrSc. , představuje systém mobilních screeningů z pohledu špičkového lékaře jako účinnou metodu prevence rakoviny kůže i dalších zhoubných novotvarů, která by měla vstoupit do všech rodin v České republice.

Světově originální řešení autorského týmu vedeného Dr. MILANEM BRUNCLÍKEM a doc. Ing. JANEM SKRBKEM, Dr., navazuje na úspěšný systém SMS mobilních screeningů,vyvíjených od roku 2005 pod patronací LIBERECKÉHO KRAJE v BONUS TV a NEMOCNICI TURNOV.

Systém, který dále rozvinul autorský tým z vedení TECHNICKÉ UNIVERZITY v LIBERECI, vytváří z mobilního telefonu elektronické ZRCADLO, v němž si může člověk sám v intimitě domova vyhodnotit podobnost nebo shodu obrazových vzorků mnoha nemocí, viditelných laicky na těle, s realitou u sebe nebo blízkých osob. A podává o tom jednoduchou anonymní SMS zprávu do centra, jež ihned zpětnou SMS sdělí míru rizika a doporučí další postup. V případě vysoce rizikových údajů nabídne okamžitou lékařskou pomoc.

Metoda, do jejíchž možností můžete nahlédnout v BETA DEMOVERZI, edukuje celoplošně pacientskou veřejnost a vede každého účastníka screeningu k přemýšlení o jeho zdravotním stavu. Zdravotním pojišťovnám, výrobcům léčiv a potravinových doplňků vytváří široké pole pro bonusaci pojištěnců za jejich průkaznou aktivní preventivní péči o zdraví. Autorské řešení je přihlášeno jako PATENT PV 2008-712, registrováno u agentury DILIA a požívá mezinárodní ochrany dle autorského práva.

Čas : 3,48 min. STEREO
Scénář, kamera a režie : MILAN BRUNCLÍK, (C) 2010

Informační e-mailVytisknout článek nahoru

Dokumenty

TO MUSÍTE VIDĚT !
ZE ZLATÉHO FONDU naší TV:Komunistické koncentráky NORBERT

Vydáno dne 30. 06. 2014

Celý televizní pořad si můžete přehrát.

NORBERT - totalitní koncentráky V předvečer 20. výročí listopadu 1989 vydal aktivista Stanislav PENC dvě desítky let utajovanou evidenci obyvatel Československa. Státní bezpečnost si do databáze EZO zapsala přes milion občanů. Na webu www.svazky.cz nelze rozlišit, zda tam uvedení lidé byli obětí zločinných estébáků nebo jejich ochotnými či vydíranými spolupracovníky. S výjimkou tzv. NOS neboli NEPŘÁTELSKÝCH OSOB.

Poprvé v polistopadové historii se tak dostává NOSům jejich zveřejněním alespoň morální satisfakce za jejich odpor vůči zločineckému totalitnímu režimu, který pro úctyhodné syny a dcery národa měl až do 24.11.1989 připraveny koncentrační tábory NORBERT. Do nich měly být po sovětském vzoru zavírány komunistickému režimu nepřátelské osoby a za ostnatými dráty likvidovány podobně jako ve fašistických koncentrácích.

Dokument MILANA BRUNCLÍKA, jednoho z cca 7.500 vězňů určených do NORBERTA, zveřejňuje tajný film z roku 1985, který si Státní bezpečnost nechala natočit v Krátkém filmu jako instruktáž k mučení a zabíjení odpůrců bolševismu, nepromlčitelné GENOCIDĚ. V roli vrahů i jejich obětí uvidíte herce, které dnes vídáte v nejoblíbenějších seriálech našich nejsledovanějších televizí.

Čas : 8,32 min. Velikost : 32,7 MB Broadband : 512 Kbps VBR 384x288 pixel, mono

Informační e-mailVytisknout článek nahoru

O nás

IMPRESSUM

Vydáno dne 30. 06. 2014

AUDIO TEST.

IMPRESSUM 1 IMPRESSUM 2
BONUS TV : Založena 1.5.2005, navazuje na eterické televizní vysílání z Turnova od Listopadu 1989.

Produkuje výhradně původní českou autorskou tvorbu majitele a ředitele JUDr. Milana Brunclíka, působícího jako OSVČ ve volné činnosti dle autorského zákona, se zaměřením na publicistiku, dokument a malé umělecké žánry. Vyrábí oficiální kanál veřejné služby Města Turnova TVT - TELEVIZE TURNOV, dostupný též z oficiálního webu města www.turnov.cz. Dodává též přímé TV přenosy z prestižních událostí jako např. koncerty v Kulturním centru Turnov, hokejová extraliga atd.

BONUS TV spravuje Českorajský videoarchiv Milana Brunclíka - v regionu nejobsáhlejší filmový a video fond o více jak 20.000 titulech, převážně z původní Brunclíkovy tvorby v uplynulém půlstoletí. Díky tomu je BONUS TV nejen mediálním domem, ale též významnou kulturní institucí Českého ráje.

BONUS TV vyvíjí nové TV formáty - VELMI PRAKTICKÉ OBSAHY, např. v oblasti elektronického zdravotnictví, autorizace obsahu webů, krizového vysílání a pozičně kódovaného rádiového přenosu, z nichž některé jsou patentovány. Mezi VIP autory know-how patří rekror TUL prof. Kůs, prorektor prof. Kraft, vedoucí katedry informatiky doc. Skrbek.

BONUS TV distribuuje veřejně svůj videoobsah ve formátu WMV systémem down loadingu, který si divák objednává individuálně a adresně ke shlédnutí v jím určený okamžik. Od 2. pololetí 2012 jsou pořady dostupné též z YOU TUBE pro mobily, tablety a smart televizory. Ani v případě přímých přenosů live streamingem nejde o vysílání ve smyslu zákona č. 231/2001 Sb.,

BONUS TV se řídí zákonem č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro RaTV vysílání.

BONUS TV je v regionu Turnovska jediným komplexním televizním studiem, disponuje 7 ENG/EFP broadcast soupravami – 4x Full HD AVCHD, 1x betacam SP, 1xDVCAM, 1xU-matic SP, tříkamerovým přenosovým vozem PAL na bázi mobilních kontejnerů + vůz Nissan X-trail, ministudiem v Turnově o ploše 5x4 m2 s green-key stěnou, obrazově zvukovou režií Panasonic-Studer, záznamem a multipřepisem betacam SP, DVCAM, D8, DVD, Blue-ray, film 8, super 8 a 16mm a FULL HD multicam střižnou v programu Canopus EDIUS. Konektivita odbavovacího pracoviště VDSL 45/2 Mbit/s + servisní záloha 3G, zdrojové jištění benzinovými agregáty.

Od 1.8.2014 produkuje s výhodami vysoké návštěvnosti televizního webu BONUS TV též audioartefakty pod hlavičkou BONUSradio. Zvukové studio Milana Brunclíka, zaměřené na slovesnou tvorbu, je vybaveno špičkovou analogovou technikou NAGRA a STUDER, včetně legendárních magnetofonů A80. Studio disponuje též digitálním broadcast řetězcem.

KONTAKT : 511 01 Turnov, Jana Palacha 988, mobil 732 142 440, email: milanbrunclik@seznam.cz

BONUS TV generuje každý měsíc auditovanou návštěvnost v řádu desetitisíců unikátních přístupů. V roce 2013 byl nejúspěšnější listopad s 61.669 unikáty, rekordním dnem roku 2013 byl 8. únor se 7.799 auditovanými unikátními přístupy.

Informační e-mailVytisknout článek nahoru

index | 1-9 | následující | Celkem 188 článků

<<  Září  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

Reklama
Televizní studio Mariánské Lázně
Televizní studio Mariánské Lázně

webmaster Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.